UCHWAŁA NR 24/03/2015 o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych

476
UCHWAŁA NR 24/03/2015
z dn. 20 marca 2015
o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych

Zarząd PZSzach przyznał Odznaki Honorowe PZSzach następującym osobom zasłużonym dla polskich szachów:

Złota Odznaka Honorowa:

1. Janusz Górski
2. Bolesław Holecki
3. Alfred Hucz
4. Alfred Maślanka
5. Henryk Moroz
6. Karina Szczepkowska-Horowska
7. Bartosz Soćko
8. Joanna Dworakowska
9. Tadeusz Kapusta
10. Katarzyna Toma
11. Franciszek Jankowski
12. Roman Kaula
13. David Navara
14. Grzegorz Gajewski
15. Rafał Pierzak

Srebrna Odznaka Honorowa:

1. Alfred Jach
2. Jacek Flis
3. Czesław Gubała
4. Bernard Sowa
5. Cecylia Gosławska
6. Mariusz Wojnar
7. Emil Plinta

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Andrzej Modzelan.