UCHWAŁA NR 23/03/2015 o przyznaniu Hetmana za 2014 rok w kategorii Klub Roku

238
UCHWAŁA NR 23/03/2015
z dn. 14 marca 2015
o przyznaniu Hetmana za 2014 rok w kategorii Klub Roku

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Hetmana za 2014 rok w kategorii Klub Roku KS Polonia Wrocław.

Głosowało 9 członków Zarządu. W glosowaniu nie wziął udziału Aleksander Sokólski.