UCHWAŁA NR 21 /03/2015 o przyjęciu wysokości opłat za kursy instruktorskie i trenerskie

405
UCHWAŁA NR 21 /03/2015
z dn. 7 marca 2015
o przyjęciu wysokości opłat za kursy instruktorskie i trenerskie

Zarząd PZSzach ustalił wysokość opłat zgłoszeniowych dla organizatorów za kursy instruktorskie i trenerskie w wysokości 300 zł za kurs instruktorski i 250 zł za kurs trenerski.

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Modzelan (opuścił zebranie).