UCHWAŁA NR 20/04/2016 o zatwierdzeniu Regulaminu Mistrzostw Polski Szkół na rok 2017

1024

UCHWAŁA NR 20/04/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 02.04.2016

 

o zatwierdzeniu Regulaminu Mistrzostw Polski Szkół na rok 2017

 

Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Szkół na rok 2017.

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Głosowało 11 członków zarządu. 11 głosów ZA.

 

Załącznik nr 1 do uchwały 20/04/2016 – regulamin

Załącznik nr 2 do uchwały 20/04/2016 – formularz zgłoszeniowy