UCHWAŁA NR 20/03/2015 o upoważnieniu Andrzeja Matusiaka do nadzoru nad pracami Komisji Ofertowej

369
UCHWAŁA NR 20/03/2015
z dn. 7 marca 2015
o upoważnieniu Andrzeja Matusiaka do nadzoru nad pracami Komisji Ofertowej

Zarząd PZSzach upoważnił Andrzeja Matusiaka do nadzoru nad pracami Komisji Ofertowej.

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Modzelan (opuścił zebranie).