UCHWAŁA NR 19/04/2016 Zarządu o zatwierdzeniu budżetu na 2016 rok

889

UCHWAŁA NR 19/04/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 02.04.2016

o zatwierdzeniu budżetu na 2016 rok

 

Zarząd zatwierdził budżet na 2016 rok, zamykający się kwotą  -25 639,00 zł.

Głosowało 11 członków zarządu. 11 głosów ZA.