UCHWAŁA NR 18/03/2015 o powołaniu Krzysztofa Góry na Koordynatora Wakacji z Szachami

418
UCHWAŁA NR 18/03/2015
z dn. 7 marca 2015
o powołaniu Krzysztofa Góry na Koordynatora Wakacji z Szachami

Zarząd PZSzach powołał Krzysztofa Górę na stanowisko Koordynatora Wakacji z Szachami. Stanowisko to zostało przyznane bezterminowo.

Głosowało 7 członków zarządu. Sześć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu) oraz Andrzej Matusiak (chwilowo nieobecny na zebraniu).