UCHWAŁA NR 16 /03/2015 o powołaniu Dyrektora i Koordynatora MASz na rok 2015

536
UCHWAŁA NR 16 /03/2015
z dn. 7 marca 2015
o powołaniu Dyrektora i Koordynatora MASz na rok 2015

Zarząd PZSzach zatwierdził kierownictwo Młodzieżowej Akademii Szachowej na 2015 rok., powołując Agnieszkę Fornal-Urban na stanowiska Dyrektora oraz Marka Matlaka na stanowisko Koordynatora.

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W glosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu).