UCHWAŁA NR 14/03/2015 o zatwierdzeniu budżetu na 2015 rok

504
UCHWAŁA NR 14/03/2015
z dn. 7 marca 2015
o zatwierdzeniu budżetu na 2015 rok

Zarząd zatwierdził budżet na 2015 rok, zamykający się kwotą 204 zł.

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu).