UCHWAŁA NR 12/03/2015 o wprowadzeniu zmiany w KOF

358
UCHWAŁA NR 12/03/2015
z dn. 7 marca 2015
o wprowadzeniu zmiany w KOF

Zarząd PZSzach wprowadził do Komunikatu Organizacyjno-Finansowego punkt:
11.2 Z opłaty zwolnione są turnieje 7-rundowe rozgrywane tempem ’60.

Głosowało 8 członków zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski (nieobecni na zebraniu).