UCHWAŁA NR 11/02/2015 o powołaniu Daniela Sadzikowskiego do KNS

163
UCHWAŁA NR 11/02/2015
z dn. 19 lutego 2015
o powołaniu Daniela Sadzikowskiego do KNS

Zarząd PZSzach powołał Daniela Sadzikowskiego do KNS (co wynika z wymogów formalnych MSiT).

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W glosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.