Protokół zebrania Zarządu z 12 marca 2016 r.

2149
 90_lat_wyroznik      

Protokół zebrania Zarządu PZSzach

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

12 marca 2016 r. godz. 10.00-18.00

 

 

Obecni:

Członkowie Zarządu:

 1. Tomasz Delega
 2. Włodzimierz Schmidt
 3. Bogdan Jeżak
 4. Andrzej Modzelan
 5. Krzysztof Góra
 6. Jan Kusina
 7. Adam Dzwonkowski
 8. Andrzej Matusiak
 9. Anna Mrozińska
 10. Aleksander Sokólski
 11. Łukasz Turlej

Komisja Rewizyjna:

 1. Piotr Zieliński

Pracownicy biura:

 1. Piotr Murdzia
 2. Patrycja Wyżlic
 3. Michał Bartel
 4. Anna Harazińska
 5. Grzegorz Kopka

Protokolant:

 1. Barbara Szenborn-Dańczak

 

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 12 grudnia 2015 r.
 5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – P. Murdzia, P. Wyżlic
 6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 12 grudnia 2015 r.
 7. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia, P. Wyżlic
 8. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów – szefowie pionów
 9. Sprawy bieżące.
 10. IMP/IMPK Szachach 2016 – P. Wyżlic, T. Delega
 11. Gala Hetmanów 2015 – P. Wyżlic, A. Dzwonkowski
 12. Strona pzszach.pl – polityka informacyjna, przedstawienie strategii poszczególnych pionów – A. Dzwonkowski, T. Delega
 13. 90-lecie PZSzach – A. Dzwonkowski, Ł. Turlej, A. Matusiak,

Gala 90-lecia – Łukasz Turlej

Interaktywna Telewizja Szachowa – Łukasz Turlej

90 turniejów na 90-lecie PZSzach – Adam Dzwonkowski

Poznaj Kadrę Narodową – Adam Dzwonkowski

Galeria Arcymistrzów – Michał Bartel

 1. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.– B. Jeżak, B. Szenborn-Dańczak
 2. Budżet na 2016 r. – B. Jeżak, B. Szenborn-Dańczak
 3. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel, P. Murdzia
 4. Wakacje z szachami, obozy polonijne – K. Góra, K. Kałużna
 5. SGdP finał w Senacie 17 maja – A. Mrozińska,
 6. Igrzyska Szkolne 2016 – A. Modzelan, K. Góra
 7. Akademia Szachowa – plan pracy na rok 2016 – A. Modzelan, A. Fornal-Urban, P. Murdzia
 8. Zgrupowania Kadry Narodowej w roku 2016 – P. Murdzia, W. Schmidt

ł. Ekstraliga – P. Wyżlic, T. Delega, A. Przeździecka, Regulamin Ekstraligi – W. Schmidt

 1. DMP Szkół – A. Modzelan, J. Kusina
 2. Mistrzostwa Polski Szkół 2017, regulamin, system współzawodnictwa – J. Kusina, T. Delega
 3. EpSzwSz, podręcznik metodyczny – J. Kusina, K. Góra, A. Harazińska
 4. Ocena zawodów.
 5. MPJ do lat 10 – A. Modzelan, P. Murdzia
 6. MP w solving – P. Murdzia
 7. Ocena startów.
 8. Cappelle la Grande – P. Murdzia, M. Bartel
 9. Aerofłot – P. Murdzia, W. Schmidt
 10. Mind Games – P. Murdzia, W. Schmidt
 11. Imprezy i starty planowane.
 12. AMŚ – W. Schmidt, Ł. Turlej,
 13. OOM – A. Modzelan, P. Murdzia
 14. PP do lat 8 – A. Modzelan
 15. IME, zatwierdzenie reprezentacji – W. Schmidt, P. Murdzia
 16. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia
 17. IME w Solvingu, zatwierdzenie reprezentacji – W. Schmidt, P. Murdzia
 18. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

 

Prezes powitał zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie.

Prezes przedstawił nową Dyrektor Biura Panią Patrycję Wyżlic, która objęła stanowiska od 22 lutego 2016 r.

 

 1. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony.

Głosowało 10 osób, nie głosował Krzysztof Góra, nieobecny w tej części zebrania.

 

 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 12 grudnia 2015 r.

Protokół posiedzenia Zarządu z 12.12.2015 został zatwierdzony.

Głosowało 10 osób, nie głosował Krzysztof Góra, nieobecny w tej części zebrania.

 

 1. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – P.Murdzia, P.Wyżlic

Od ostatniego posiedzenia zarządu przyjęto 12 uchwał:

 

UCHWAŁA NR 83/12/2015
z dn. 28 grudnia 2015

 

o przyjęciu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2016
Zarząd przyjął Komunikat Organizacyjno – Finansowy na 2016 rok.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 84/12/2015
z dn. 31 grudnia 2015

 

o wykreśleniu klubu z listy członków PZSzach
Zarząd podjął decyzję p wykreśleniu z listy członków PZSzach klubu:
UKS TAKTYK Białołęka (MA) – Klub złożył Deklarację Likwidacji Klubu.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Krzysztof Góra.

 

UCHWAŁA NR 1/01/2016
z dn. 9 stycznia 2016

 

o powołaniu zawodników do Kadry Narodowej Juniorów

 

Zarząd powołał do Kadry Narodowej Juniorów zawodników, którzy w roku 2016 zasilą szeregi słuchaczy Młodzieżowej Akademii Szachowej.

 

Śliwicka Alicja (2 MŚJ do 14 lat 2015),
Harazińska Ewa (2 MEJ do 18 lat 2015),
Fiszer Bartosz (3 MŚJ do 8 lat 2015),
Antolak Julia (3 MEJ do 16 lat 2015),
Kiołbasa Oliwia (2 MŚJ do 14 lat 2014),
Tomczak Mikołaj (3 MEJ do 16 lat 2014).

 

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.

 

UCHWAŁA NR 02/01/2016
z dn. 10 stycznia 2016

 

o powołaniu Kadry Narodowej 2016

 

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową na rok 2016 w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01 – 30.06. 2016.
Radosław Wojtaszek GM 2727 – p.2.1.,
Dariusz Świercz GM 2664 – p.2.1.,
Jan-Krzysztof Duda GM 2660 – p.2.1.,
Kacper Piorun GM 2649 – p.2.1.

Kadra Narodowa Kobiet na okres 1.01 – 30.06. 2016.
Monika Soćko GM 2438 – p.4.1.,
Jolanta Zawadzka WGM 2433 – p.4.1.,
Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2398 – p.4.1.,
Iweta Rajlich IM 2389 – p.4.1.

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2016.
Jan-Krzysztof Duda GM 2591 – p.3.1.1.,
Ewa Harazińska WFM 2310 – p.5.1.2.

Ponadto na podstawie punktu:
12.9. Skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.

Mateusz Bartel GM 2631 – stypendium sportowe, IME 2016,
Joanna Majdan–Gajewska WGM 2384,
Kamil Dragun GM 2567 – MASz (grupa nadziei olimpijskich),
Anna Kantane WIM 2310 – MASz (grupa nadziei olimpijskich).

 

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.

 

 

UCHWAŁA NR 03/01/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 13.01.2016

 

o powołaniu Kadry Narodowej w solvingu na rok 2016

 

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w solvingu na rok 2016 w składzie:

 1. Kacper Piorun (1MŚ 2015)
 2. Piotr Murdzia (1MP 2015)
 3. Aleksander Miśta (3MP 2015)
 4. Piotr Górski

 

Głosowało 10 członków zarządu.  W głosowaniu nie wziął udziału Adam Dzwonkowski.
ZA (4 zawodnikami) – 8 głosów.
ZA – (3 zawodnikami – bez Piotra Górskiego) – 2 głosy.

W stosunku do Piotra Górskiego – wstrzymały się 2 osoby (T. Delega i B. Jeżak).
Prezes Tomasz Delega złożył votum separatum w sprawie powołania Piotra Górskiego do Kadry Narodowej z powodu braku podstawy regulaminowej.

 

UCHWAŁA NR 04/01/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dn. 15 stycznia 2016

 

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

 

Zarząd przyjął w poczet członków PZSzach kluby:

UKS DEBIUT DZIESIĄTKA Olsztyn (WM)
UKS CAPER Kędzierzyn Koźle (OP)

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.

 

UCHWAŁA NR 05/01/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dn. 15 stycznia 2016

 

o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

 

Zarząd skreślił z listy członków PZSzach klub:

UKS Sztum (PO) – Klub złożył deklarację likwidacji.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.

 

UCHWAŁA NR 06/01/2016
z dnia 18 stycznia 2016

 

o odwołaniu z funkcji Sekretarza Generalnego Piotra Murdzię

Zarząd Polskiego Związku Szachowego na wniosek Prezesa Tomasza Delegi odwołał                            z funkcji Sekretarza Generalnego Pana Piotra Murdzię.

W głosowaniu udział wzięli wszyscy członkowie zarządu, za odwołaniem głosowało siedmiu członków zarządu, dwóch było przeciwnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

 

UCHWAŁA NR 07/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 19.02.2016

 

o powołaniu Grzegorza Gajewskiego do Kadry Narodowej

 

Zarząd PZSzach powołał Grzegorza Gajewskiego do Kadry Narodowej.
Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA

 

 

UCHWAŁA NR 08/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 25.02.2016

 

w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Honorowej

Kazimierzowi Łaszewskiemu i Krzysztofowi Rudnickiemu

 

Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznak Honorową:

 1. Kazimierzowi Łaszewskiemu
 2. Krzysztofowi Rudnickiemu

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.

 

UCHWAŁA NR 09/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 27.02.2016

 

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

 

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków PZSzach klubów:

 1. KLUB MARYNARKI WOJENNEJ (PO)
 2. MUKS FIDEI Węgrów (MA)
 3. UKS Żagle Warszawa (MA)

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.

 

 

UCHWAŁA NR 10/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 27.02.2016

 

o wykreśleniu klubu z listy członków PZSzach

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach klubu:

 1. PUKS FIDES Węgrów – Klub złożył deklarację likwidacji.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów Za. Nie głosował Krzysztof Góra

 

UCHWAŁA NR 11/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 09.03.2016

 

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach:

 1. KS “Gryf” Kietrz (OP)
 2. UKS “Skoczek” Elbląg (WM)

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

 

Głosowało 11 członków zarządu. 11 głosów ZA.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 12 grudnia 2015 r.
 2. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia, P.Wyżlic

Piotr Murdzia poinformował, że postanowienia z ostatniego posiedzenia zarządu są realizowane na bieżąco.

Poinformował o zmianach w biurze. Nastąpiły zmiany personalne. Z pracy odszedł Rafał Rębilas, ogłoszono konkurs na pracownika ds. promocji i Dyrektora Biura oraz o zatrudnieniu stażystki Mileny Radzio do obsługi 90 Lecia PZSzach.

 

Poinformował o złożonym wniosku do DSW i przyznaniu kwoty 1.020.300,00 zł.

 

Dyrektor Biura Patrycja Wyżlic przedstawiła swoją dotychczasową karierę zawodową, poinformowała o planach związanych z organizacją pracy biura.

 

 1. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów – szefowie pionów

 

Pion Młodzieżowy:

Andrzej Modzelan wystąpił z propozycją wprowadzenia zmian w regulaminie powołań dla zawodników jadących na własny koszt na MEJ, rozszerzenie do miejsca 15, ponieważ ze względu na lokalizację, w bieżącym roku mistrzostwa odbędą się w Pradze, koszty będą niższe co spowoduje, że ilość osób chętnych do udziału w mistrzostwach będzie bardzo duża.

Włodzimierz Schmidt stwierdził, że jest zwolennikiem podziału na dwie ekipy – ekipę finansowaną przez PZSzach i ekipę zawodników jadących na własny koszt.

Komisja ds. młodzieżowych stoi na stanowisku że zawodnicy młodsi z dalszych miejsc powinni mieć możliwość wyjazdu.

Piotr Zieliński zakwestionował zasadność organizowania tak dużej ekipy, naszym celem jest rywalizacja sportowa a nie wyjazdy rekreacyjne.

Piotr Murdzia również uważa że jest to błędna strategia, bo deprecjonuje to rangę imprezy mistrzowskiej.

Andrzej Modzelan poinformował, że Wojciech Moranda zrezygnował z uczestnictwa w Komisji młodzieżowej, komisja nie powołała nikogo na jego miejsce.

Anna Mrozińska stwierdziła, że wprowadzanie zmian w trakcie roku jest nieuzasadnione.

Zarząd po zapoznaniu się z opinią członków w sprawie MEJ, podjął decyzję o wprowadzeniu poprawki w regulaminie,

 

UCHWAŁA NR 12/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o zmianie w regulaminie powołań na MEJ i MŚJ

 

Zarząd postanowił umożliwić start w MEJ i MŚJ zawodnikom, którzy dzielą ostatnie awansujące miejsce w grupach wiekowych 8-14 lat.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra, nieobecny w tej części zebrania.

 

Pion szachy w szkole.

Jan Kusina poinformował o ilości szkół w projekcie i o trwających szkoleniach.

Przekazał że po spotkaniu w MEN otrzymaliśmy informację, że do rozmów w sprawie Szachów w Szkole można powrócić w lipcu b.r.

Poinformował o wydanych scenariuszach, które otrzymają nauczyciele posiadający certyfikat ukończenia szkolenia.

Ze względu na duże zainteresowanie tą publikacją należy rozważyć wydanie kolejnych egzemplarzy.

Jan Kusina poinformował też o otrzymanych dotacjach na Projekty Wakacje z szachami

i Grand Prix Amatorów.

Prezes zachęcił do podjęcia działań w sprawie Projektu  Rehabilitacja przez szachy, aby ten projekt lepiej się rozwijał. Zaproponował spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.

 

Chessarbiter

Aleksander Sokólski poinformował o sprzedanych licencjach i o trwających pracach nad poprawkami w CR, głównie pojawieniem się danych płatnikach w fakturach proforma.

Do 30 marca zostaną zrealizowane wszystkie ustalenia dotyczące poprawek w chessarbitrze i CR.

Prezes poinformował, że 13-14 maja odbędzie się w Warszawie posiedzenie Komisji Technicznej FIDE organizowane przez Andrzeja Filipowicza.

 

 1. Sprawy bieżące
 2. IMP/IMPK Szachach 2016 – P. Wyżlic, T. Delega

Patrycja Wyżlic poinformowała o pracach nad scenariuszem otwarcia i zamknięcia mistrzostw. Otwarcie połączone zostanie z Galą Hetmanów.

 

 

Goście na Mistrzostwa zostali zaproszeni, przedstawiciele sponsorów, Prezes LOTTO, z Budimexem trwają rozmowy.

Włodzimierz Schmidt poinformował że pierwszy raz nagrody w MP dla kobiet i mężczyzn są takie same.

 

 1. Gala Hetmanów 2015 – P. Wyżlic, A. Dzwonkowski

Adam Dzwonkowski poinformował o przebiegu głosowania na laureatów Hetmanów.

Zaproponowano wyodrębnienie Hetmana dla projektu Edukacja przez szachy w szkole.

Zarząd przedyskutował możliwość reformy regulaminu przyznawania hetmanów w kategorii nauczyciel roku. W tym roku lista zgłoszonych jest bardzo długa co pokazuje że zainteresowanie tymi nagrodami jest duże.

Pion sportu powszechnego opracuje nowe zasady przyznawania Hetmanów dla nauczyciela roku.

 

 1. Strona pzszach.pl – polityka informacyjna Przedstawienie strategii poszczególnych pionów. A. Dzwonkowski, T. Delega

Adam Dzwonkowski zaprezentował nową stronę PZSzach. Zaproponował, aby każdy z pionów wydelegował jedną osobę, która będzie umieszczała informację na stronie oraz wyznaczenie jednej osoby, która będzie koordynowała całość projektu.

Został wypracowany system premiowania Pawła Dudzińskiego, który odpowiada za umieszczanie informacji na stronie, o najważniejszych wydarzeniach, dotyczy ona kilku wydarzeń w miesiącu o dużej randze.

Piotr Murdzia poinformował, że we współpracy z Andrzejem Modzelanem i Markiem Matlakiem umieszcza informacje dotyczące kadry młodzieżowej, umieszcza również informacje ważne dla kadry seniorów.

Piotr Zieliński zaproponował, aby na poprzedniej stronie PZSzach zostawić dokumenty ważne dla Związku. Michał Bartel stwierdził, że przeniesienie uchwał Zarządu PZSzach na nową stronę wymaga bardzo dużo pracy.

Patrycja Wyżlic poprosiła o ustalenie terminu uzupełnienia nowej strony na połowę kwietnia.

Adam Dzwonkowski poprosił szefów pionów o wskazanie osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na stronie PZSzach, powinno się na niej znaleźć więcej informacji o projekcie Edukacje przez Szachy w Szkole i o Młodzieżowej Akademii Szachowej.

 

 1. 90-lecie PZSzach – A. Dzwonkowski, Ł. Turlej, A. Matusiak,

A.Dzwonkowski poinformował o dofinansowaniu MSiT na 90-Lecie PZSzach.

Gala 90-lecia – Łukasz Turlej

Łukasz Turlej przedstawił stan przygotowań do Gali.

Gala odbędzie się 18 czerwca po WZD. Przewiduje się około 150 osób. Do końca marca będą znane szczegóły.

Prezes stwierdził, że w połowie kwietnia powinny zostać wysłane zaproszenia i opublikowany Komunikat.

19 czerwca odbędzie się Zebranie Zarządu.

Interaktywna Telewizja Szachowa – Łukasz Turlej

 

90 turniejów na 90-lecie PZSzach – Adam Dzwonkowski

Kierownikiem projektu jest Piotr Wajszczyk. Do organizacji turniejów zgłosiła się wystarczająca ilość chętnych, każdy turniej otrzymał swój numer, a każdy organizator otrzyma pamiątkową statuetkę. .

Turniej finałowy odbędzie się 4 grudnia.

 

Poznaj Kadrę Narodową – Adam Dzwonkowski

Ten projekt został zlecony Pani Marii Macieji, która zrealizuje go zgodnie z preliminarzem złożonym do MSiT.

 

Galeria Arcymistrzów – Michał Bartel

Galeria jest w trakcie przygotowywania przez Michała Bartla i Ewę Przeździecką. Galeria powinna być gotowa do rozpoczęcia Mistrzostw Polski w Poznaniu.

Strona 90 Lecia działa, Prezes zwrócił uwagę, że powinny być na niej umieszczane informacje o wszystkich ewentach odbywających się w ramach tego projektu.

 

 

 1. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.– B. Jeżak, B. Szenborn-Dańczak

Główna księgowa Barbara Dańczak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Rok 2015 zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 7.920,81 zł.

Badanie sprawozdania finansowego przez audytora, Grupę Gumułka, rozpocznie się w kwietniu.

Sprawozdanie finansowe, zgodnie ze statutem, zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

 1. Budżet na 2016 r. – B. Jeżak, B. Szenborn-Dańczak

Przedyskutowano budżet w dwóch wariantach, w wysokości pełnych kwot złożonych wniosków o dofinansowania. Prezes zaproponował przyjęcie budżetu z uwzględnieniem 50% dotacji, które nie zostały jeszcze przyznane.

Ponieważ nie wpłynęły propozycje finansowe od poszczególnych pionów, członkowie Zarządu w ciągu tygodnia zgłoszą propozycje do budżetu. Jeśli te propozycje nie wpłyną budżet zostanie przyjęty w formie zaproponowanej przez Skarbnika.

Za kolegium sędziów odpowiada Aleksander Sokólski, za kolegium trenerów Piotr Murdzia.

Po zgłoszeniu propozycji Skarbnik Bogdan Jeżak przygotuje poprawki do budżetu i zostanie on przegłosowany przez Zarząd w głosowaniu elektronicznym, najpóźniej do 22 marca.

 

 1. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel, P. Murdzia

Michał Bartel przedstawił wnioski, które zostały już rozpatrzone i zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 175.000,00 zł., oraz wnioski które zostały złożone i czekają na rozstrzygnięcie.

Michał Bartel poinformował o konkursie ogłoszonym przez MSiT skierowanym do klubów, które mogą starać się o dofinansowanie.

Zarząd przedyskutował sposób poinformowania i zorganizowania szkolenia dla klubów zainteresowanych składaniem wniosków.

Sposób szkolenia pozostawiono do decyzji Dyrektora Biura PZSzach.

 

 1. Wakacje z szachami, obozy polonijne – K. Góra, K. Kałużna

Związek otrzymał dotację MSiT w wysokości 50.000,00.

Termin Wakacji ustalony został na 10-20.08.2016 w miejscowości Klewki.  Planowany jest udział ok. 200 osób. Pełnopłatny pobyt wynosi 1.100,00 zł. dotowany 500,00 zł.

Organizacja drugiego obozu uzależniony jest od MSZ. Jeśli otrzymamy dotację obóz odbędzie się w Klewkach w terminie 29.07-08.08.16 r.

Krzysztof Góra złożył wniosek o nagrodę dla Kamili Kałużnej za zaangażowanie w przygotowywaniu wniosków.

Zarząd zdecydował o przyznaniu nagrody.

 

 1. SGdP finał w Senacie 17 maja – A. Mrozińska,

Finał SGDP odbędzie się 17 maja, komunikat został zamieszczony na stronie związku.

Na spotkaniu Dyrektor Biura Patrycji Wyżlic, Anny Mrozińskiej i Anny Harazińskiej zostały przydzielone zadania i projekt jest w trakcie realizacji.

Bogdan Jeżak poinformował o odbywających się w tym samym czasie Mistrzostwach Szkół, Zarząd stoi na stanowisku że dobrze byłoby żeby impreza ta znalazła się zarówno w tym jak i kolejnych latach w kalendarzu imprez PZSzach.

Adam Dzwonkowski przypomniał o zaproszeniach dla oficjalnych gości.

 

 1. Igrzyska Szkolne 2016 – A. Modzelan, K. Góra

Projekt czeka na rozstrzygnięcie wniosków złożonych do MSiT.

 

 1. Akademia Szachowa – plan pracy na rok 2016 – A. Modzelan, P. Murdzia

Andrzej Modzelan stwierdził, że czekamy na wynik dodatkowego konkursu na który złożyliśmy ofertę. Pierwsza Sesja Akademii ma odbyć się w Drzonkowie.

Piotr Murdzia wystąpił z propozycją zaproszenia Agnieszki Fornal-Urban, Dyrektora Akademii na Zebranie Zarządu 19 czerwca 2016.

Zarząd postanowił takie zaproszenie wystosować.

 

 1. Zgrupowania Kadry Narodowej w roku 2016 – P. Murdzia, W. Schmidt

Piotr Murdzia poinformował, że do COS-ów złożone zostały plany organizacji zgrupowań tylko w odniesieniu do juniorów. Dla seniorów nie zaplanowano żadnego terminu zgrupowania, ponieważ bardzo trudno ustalić termin, w którym wszyscy mogliby wziąć w nich udział.

Prezes zaproponował, aby zobowiązać zawodników kadry narodowej do udziału w przynajmniej jednym zgrupowaniu w roku, podczas którego chciałby się z nimi spotkać.

 

ł. Ekstraliga – P. Wyżlic, T. Delega, A. Przeździecka, Regulamin Ekstraligi – W. Schmidt

 1. Schmidt przedstawił regulamin Ekstraligi i poprosił o zapoznanie się ze zmianami.

Prezes zaproponował zmianę w punkcie 6.11.3

 

UCHWAŁA NR 13/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o zmianie w regulaminie Ekstraligi.

 

Zarząd przyjął Regulamin Ekstraligi po poprawkach.

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów za. Regulamin został przyjęty.

 

 1. DMP Szkół – A. Modzelan, J. Kusina

Andrzej Modzelan poinformował, że jest to nowa impreza, która ma szansę cieszyć się dużym zainteresowaniem. Działa strona internetowa DMP, twarzą mistrzostw jest Kamil Dragun, zaplanowano symultanę z przedstawicielami szkół, konferencję  na temat SZwSZ

w której udział weźmie Piotr Zieliński.

Jeżeli impreza odbędzie się zostanie włączona do kalendarza MP.

 

 1. Mistrzostwa Polski Szkół 2017, regulamin, system współzawodnictwa – J. Kusina, T. Delega

Jan Kusina przedstawił regulamin MP Szkół 2017, który został sporządzony w oparciu o regulamin FIDE. Wyjaśnił, że MP powinny odbyć się przed MŚ szkół tak aby start w MP był nominacją do ME i MŚ.

Wstępnie zaproponowano termin 2-8 styczeń 2017.

Decyzja w sprawie terminu zostanie podjęta w ciągu miesiąca (30 dni) przez pion powszechny i młodzieżowy.

Przed ogłoszeniem konkursu ofert Zarząd powinien uchwalić stawkę opłaty startowego i opłaty organizacyjnej i imprezę wpisać do KOF-u na 2017 r.

W ciągu tygodnia Jan Kusina prześle poprawioną wersję Regulaminu i wtedy zostanie ona przegłosowana elektronicznie.

 

 

 1. EpSzwSz, podręcznik metodyczny – J. Kusina, K. Góra, A. Harazińska

Krzysztof Góra przedstawił sprawozdanie z działalności pionu.

W projekcie uczestniczy 686 szkół, planowane jest osiągnięcie udziału 1000 szkół do czerwca 2017 r.

29 marca zostaną wręczone Hetmany dla nauczycieli i spotkanie w sprawie przyszłości projektu, 20 maja konferencja metodyczna w Warszawie , 3 czerwca Turniej Finałowy.

Jan Kusina poinformował, że A. Harazińska została członkiem Komisji Szachy w szkole FIDE i złożył wniosek o odwołanie Magdaleny Zielińskiej z członka Komisji w ECU. Magdalena Zielińska nie wzięła udziału w żadnej z dotychczas odbywających się konferencji, nie przekazuje sprawozdań z działalności komisji ECU i prawie nie ma z nią kontaktu.

 

Konferencja w Brukseli:

Prezes poinformował, że pierwotnie FIDE odmówiło zaproszenia naszych przedstawicieli do udziału w konferencji, po interwencji zostaliśmy zaproszeni, udział wzięli K. Góra i A. Harazińska. Krzysztof Góra przestawił informacje na temat Konferencji w Brukseli, szczegóły zamieszczone są w sprawozdaniu.

 

UCHWAŁA NR 14/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o cofnięciu rekomendacji dla Magdaleny Zielińskiej do udziału w Komisji Szachy w szkole w ECU

 

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie cofnięcia rekomendacji dla Magdaleny Zielińskiej i zaproponował w to miejsce Piotra Murdzię.

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała została przyjęta.

 

 1. Ocena zawodów.
 2. MPJ do lat 10 – A. Modzelan, P. Murdzia

Wyniki i przebieg mistrzostw omówił Andrzej Modzelan. Impreza została oceniona jako bardzo dobra przez wizytatora PZSzach Marka Matlaka.

 1. MP w solving – P. Murdzia

Mistrzostwa odbyły się w dniach 26-28 luty w Serocku.

Mistrzem Polski został Piotr Murdzia.

 

 1. Ocena startów.
 2. Cappelle la Grande – P. Murdzia, M. Bartel

Piotr Murdzia przedstawił sytuację z zaproszeniami do udziału w turnieju, na który z roku na rok otrzymujemy coraz mniej zaproszeń, turniej cieszy się dużym zainteresowaniem, zgłasza się więcej chętnych niż jest miejsc.

W tym roku w turnieju udział wzięło 9 zawodników.

 

 1. Aerofłot – P. Murdzia, W. Schmidt

W turnieju zagrało 4 zawodników. Najlepszy był Mateusz Bartel, który zajął bardzo wysokie trzecie miejsce. Dobrze zaprezentował się Kamil Dragun.

 

 1. Mind Games – P. Murdzia, W. Schmidt

Do turnieju zostają zaproszeni zawodnicy indywidualnie. Grała Monika Soćko i Radosław Wojtaszek.

 

 1. Imprezy i starty planowane.
 2. AMŚ – W. Schmidt, Ł. Turlej,

Łukasz Turlej poinformował, że AMŚ odbędą się w Abu Dabi,

Do reprezentacji powołani zostali: Klaudia Kulon, Anna Warakomska, Marta Bartel, Maciej Klekowski, Piotr Brodowski, Kacper Polok, Grzegorz Nasuta, Daniel Sadzikowski.

Udział w mistrzostwach finansuje AZS.

Zarząd postanowił zaprosić przedstawicieli Zarządu Głównego AZS na Galę 90 lecia.

 

 1. OOM – A. Modzelan, P. Murdzia

Andrzej Modzelan przedstawił trudności w organizacji OOM i zaniepokojenie stanem przygotowań. Brak komunikatu, nie wiadomo kto odpowiada za organizację.

Bogdan Jeżak poinformował, że miało odbyć się spotkanie z Prezesem Federacji z Mirosławem Orłowskim, który prawdopodobnie będzie Dyrektorem OOM, ale nie ma żadnych informacji czy się odbyło.

Zarząd wyraził zaniepokojenie brakiem informacji o szczegółach zawodów.

Prezes postanowił przeprowadzić rozmowę z Marszałkiem woj. Warmińsko mazurskiego w celu ustalenia stanu przygotowań do OOM a jeśli to nie przyniesie efektu napisać oficjalne pismo w tej sprawie.

 

 1. PP do lat 8 – A. Modzelan

Prezes zwrócił uwagę, że nazwa imprezy powinna być Mistrzostwa Polski a nie Puchar Polski zarówno do lat 8 jaki do lat 6 i 7 i zobowiązał Andrzeja Modzelana do ujednolicenia nazwy.

 

Andrzej Modzelan wyraził zaniepokojenie organizacją MPJ szybkich i błyskawicznych, ponieważ AKSz Hetman Koszalin wygrał w konkursie ofert kiedy Prezesem był Marian Kanarek, który jest doświadczonym organizatorem.

Nowy prezes klubu Tomasz Kamieniecki nie ma doświadczenia w organizacji tak dużych imprez.

Prezes zaproponował wystosowanie pisma do Prezesa Kamienieckiego z prośbą o potwierdzenie chęci organizacji MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych, o określenie na jakim etapie są przygotowania i ewentualne podpisanie umowy z nowymi władzami klubu.

 

 1. IME, zatwierdzenie reprezentacji – W. Schmidt, P. Murdzia
 2. Schmidt omówił zasady nominowania zawodników kadry do IME.

 

UCHWAŁA NR 15/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o powołaniu kadry na Indywidualne Mistrzostwa Europy Mężczyzn

 

Zarząd powołał kadrę w składzie:

Radosław Wojtaszek, Mateusz Bartel, Jan Krzysztof Duda, Kacper Piorun, Dariusz Świercz

 

Głosowało 11 członków Zarządu.  11 głosów za. Kadrę zatwierdzono

 

 1. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia

Zawodniczki zostaną powołane według listy rankingowej na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Nominacje zostaną przedstawione przez Wiceprezesa ds. Sportowych  Włodzimierza Schmidta i przegłosowane elektronicznie.

 

 1. IME w Solvingu, zatwierdzenie reprezentacji – W. Schmidt, P. Murdzia

Włodzimierz Schmidt przedstawił propozycję składu reprezentacji składającej się z 4 zawodników.

W miejsce Aleksandra Miśty, który z przyczyn osobistych zrezygnował z udziału w reprezentacji, zaproponował powołanie młodego zawodnika Jakuba Marciniszyna.

Prezes zobowiązał Komisję ds. rozwiązywania zadań szachowych do zmiany regulaminu powołań kadry solvingu i przedstawienie nowego do 19 czerwca 2016 r.

Nowy regulamin po przegłosowaniu przez Zarząd będzie obowiązywał od 2017 roku.

 

UCHWAŁA NR 16/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o powołaniu kadry na Mistrzostwa Europy w rozwiązywaniu zadań

 

Zarząd powołał reprezentację na Mistrzostwa Europy w rozwiązywaniu zadań

w składzie:

 1. Murdzia Piotr
 2. Piorun Kacper
 3. Piotr Górski

4.Jakub Marciniszyn

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów za.

 

 1. Rozpatrzenie wniosków do Zarządu PZSzach.

 

Zarząd rozpatrzył wniosek o przyznanie Odznak Honorowych PZSzach. Komisja Wyróżnień i Dyscypliny pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przyznania Odznaki Honorowej PZSzach dla Pana  Zbigniewa Piwowarczyka w dniu 10.03.2016 r. oraz wniosek w sprawie przyznania Odznaki Honorowej dla Pan  Aleksandra Czerwońskiego w dniu 11.03.2016 r.

 

UCHWAŁA NR 17/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o przyznaniu Odznak Honorowych 

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Odznak Honorowych PZSzach:

 1. Zbigniew Piwowarczyk – srebrna odznaka
 2. Aleksander Czerwoński – złota odznaka

 

Głosowało 6 członków zarządu. 6 głosów za.

W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina, Krzysztof Góra, Anna Mrozińska, Włodzimierz Schmidt, Andrzej Matusiak.

 

 1. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

 

 1. Zakończenie.

Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 19 czerwca 2016 r.

Prezes podziękował zebranym za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie.