UCHWAŁA nr 14/3/2016

529

UCHWAŁA NR 14/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o odwołaniu Magdaleny Zielińskiej z udziału w Komisji Szachy w szkole w ECU

 

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie odwołania Magdaleny i powołał na jej miejsce Piotra Murdzię.

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.