UCHWAŁA nr 13/3/2016

497

UCHWAŁA NR 13/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o zmianie w regulaminie Ekstraligi.

 

Zarząd przyjął Regulamin Ekstraligi po poprawkach.

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów za. Regulamin został przyjęty.