Sprawozdania merytoryczne i finansowe PZSzach za 2013 rok

632

W dniu 15 czerwca 2014 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego za 2013 rok.

Bilans 2013 – WZD 15.06.2014
Informacja dodatkowa 2013 – WZD 15.06.2014
Opinia i raport badania sprawozdania – WZD 15.06.2014
Rachunek Zysków i Strat 2013 – WZD 15.06.2014

Sprawozdanie merytoryczne – WZD 15.06.2014