Sprawozdania merytoryczne i finansowe PZSzach za 2014 rok

683

W dniu 20 czerwca 2015 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

Bilans 2014 – WZD 20.06.2015
Informacja dodatkowa 2014 – WZD 20.06.2015
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta – WZD 20.06.2015
Rachunek Zysków i Strat 2014 – WZD 20.06.2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach od 15.06.2014r. do 19.06.2015r. – WZD 20.06.2015