UCHWAŁA NR 10/2/2016

474

UCHWAŁA NR 10/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 27.02.2016

 

o wykreśleniu klubu z listy członków PZSzach

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach klubu:

  1. PUKS FIDES Węgrów

 

Klub złożył deklarację likwidacji.
Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.