UCHWAŁA NR 9/2/2016

536

UCHWAŁA NR 09/02/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 27.02.2016
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków PZSzach klubów:

  1. KLUB MARYNARKI WOJENNEJ (PO)
  2. MUKS FIDEI Węgrów (MA)
  3. UKS Żagle Warszawa (MA)

 

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

 

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.