UCHWAŁA NR 7/2/2016

514

UCHWAŁA NR 07/02/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 19.02.2016
o powołaniu Grzegorza Gajewskiego do Kadry Narodowej

Zarząd PZSzach powołał Grzegorza Gajewskiego do Kadry Narodowej.

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.