UCHWAŁA NR 4/2016

1277
UCHWAŁA NR 4/2016
z dn. 15 stycznia 2016
o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd przyjął w poczet członków PZSzach kluby:

UKS DEBIUT DZIESIĄTKA Olsztyn (WM)
UKS CAPER Kędzierzyn Koźle (OP)

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.