UCHWAŁA NR 08/02/2016

514

UCHWAŁA NR 08/02/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25.02.2016

w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Honorowej Kazimierzowi Łaszewskiemu i Krzysztofowi Rudnickiemu

 
Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznak Honorową:

  1. Kazimierzowi Łaszewskiemu
  2. Krzysztofowi Rudnickiemu

 

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.