Zadania_6.02.2016

973

Zadania_6.02.2016

set of original problems in PDF

Rozwiązania zadań:

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY 2016                   

Rozwiązania 6 II 2016 [803-808]

803 KOŻAKIN 1.Wc7? Kb6! 1.Hg2? d5! 1.Hf7? d5 2.Hb7# 1…d:c5! 1.He4! ~ 2.Hb7#/2.Hc6#/2.Hb4# 1…Kb6 2.Hb7# 1…d5 2.Hb4# 1…d:c5 2.Hc6#. Temat Flecka.
804 IWANOW 1.Sa8? f:g5! a 1.Sb5? e:f2! b 1.Se8! ~ 2.Ge6+ d:e6# 1…f:g5 a 2.S:d6+ W:d6# 1…e:f2 b 2.Hd3+ W:d3#. Temat częstochowski: włączanie czarnej i białej figury na pole matowania. Te motywy są zarówno korzyścią, jak i szkodliwością obron czarnych. Option. [Autor].
805 ARMENI a) 1.Gg6 tempo Sh4 2.Ge4 tempo Sg6/Sf5/Sf3/Sg2 3.G:g6/G:f5/G:f3/G:g2 K~# 1…Se1 2.G e4 tempo Sd3/Sf3/Sc2/Sg2 3.G:d3/G:f3/G:c2/G:g2 K~#     b) 1.Gh5 Sh3. 2.Ge3 tempo Sg5/Sf4+/Sf2/Sg1 3.G:g5/G:f4/G:f2/G:g1 K~#.
806 FRĄK 1.Wf6 Kh3 2.Wh6 Gf3# 1.Kh4 Gf3 2.Wh5 Wg4# 1.Kh6 Wg7 2.Wg5 Wh7#.
807 HLINKA & KEKELY 1.Wg8+! (1.c8H? Sc1+! 2.Ke4 Hg2+! 3.Ke5 Hg7+! 4.Kd5 Hg2+! 5.Ke5 Hg7+ =) 1…Gg7 (1…Kf1 2.Wh1+ Kf2 3.Wh2+ +–) 2.W:g7+! (2.c8H? Hd4+ 3.Kc2 Sa1+ 4.Kc1 Hg2+ 5.Kd1 Hd4+ =) 2…H:g7 3.c8H Hd4+ (3…Hg2 4.Kc3 Sc1 5.Hc5+ Kf1 6.Hf5+ Ke1 7.We3+ Se2+ 8.Kd3 Kd1 9.Hh5 Hg6+ 10.H:g6 Sf4+ 11.Ke4 S:g6 12.Wh3 +–; 3…Hg5 4.Hh8! Hd2+ 5.Kc4 Sa5+ 6.Kg5 +–; 3…Hg6+ 4.Kc3 +–) 4.Kc2 Hc5+ 5.Wc3! H:c8 (5…Sd4+ 6.Kd3 +– jak w grze głównej) 6.W:c8 Sd4+ 7.Kd3 Sf5 8.Wg8+ Kh2 (8…Kf2 9.Wf8 +–) 9.Ke4 Sh4 (9…Sg3+ 10.Kf3 +–) 10.Kf4 i wygrywa. Meredith. In key white does not capture of bishop but sacrifices rook and till after this promotes the pawn. [Autorzy]
808 HLINKA & KEKELY     1.Hc5+ Wb4! (1…Ka4 2.Hc2+! Wb3 3.Ha2+ Wa3 4.Hc2+ Ka5 5.Hd2+ =) 2.Hc3+ (2.H:b4+? K:b4 3.b8H+ Hb5! 4.H:b5+ K:b5 –+; 2.Hc1+? Kb3! 3.Hb1+ Kc3! 4.Hc1+ Kd4 5.Hd2+ Kc5 –+) 2…Ka4 3.Hc2+ Ka3 4.Hc3+ – switchback Ka2 5.Hc2+ – switchback (5.Hd2+? Kb3! –+; 5.H:b4? W:g6+ –+) 5…Wb2 (5…Ka1 6.Hc1+ Wb1 7.Hc3+! Wb2+ 8.H:b2+! = – jak w grze głównej) 6.H:b2+ K:b2 7.b8H+ – feniks Kc2 (7…Wb6 8.He5+! i S:f4 =; 7…Ka3 lub Ka2/Kc3/Kc1 8.S:f4 =) 8.S:f4 (8.Hc7+? Wc6 –+) 8…Hc6+ 9.Kg3 (9.Kf2? Hc3 10.Kg2 Wf5 –+) 9…Hc3+! (9…Hc5 10.Kg4! tempo Hg1+ 11.Kf3! =) 10.Kh4! (złuda tematowa: 10.Kg4? Hc5! tempo 11.Hb2+ K:b2 12.Sd3+ Kc3 13.S:c5 Kd4 –+) 10…Hc5 11.Kg4! tempo (złuda tematowa: 11.Hb2+? K:b2 12.Sd3+ Kc3 13.S:c5 Kd4 14.Sb3+ Kc4 –+) 11…Wf8 12.Hb2+! K:b2 13.Sd3+ Kc3 14.S:c5 remis.Meredith. Switchbacks. White queen phoenix. Reciprocal zugzwangs. Thematic tries. First and last white move on the same square! [Autorzy].