Wyniki Konkursu Ofert 2016

534

Szanowni Państwo,

W dniach 29-30 sierpnia w siedzibie PZSzach odbyły się obrady Komisji Ofertowej w składzie:

Piotr Murdzia – Przewodniczący
Michał Bartel – Sekretarz
Andrzej Szewczak – Członek Komisji.

Komisja obradowała łącznie około 15 godzin, dokładnie sprawdzając każdą ofertę, porównując oferty z folderami, stronami internetowymi, a także w kilku przypadkach dzwoniąc do ośrodków.

Łącznie wpłynęło 39 ofert of 14 różnych podmiotów na 10 imprez.

Na 3 imprezy nie wpłynęły żadne oferty: Indywidualne Mistrzostwa Polski (Kobiet), Drużynowe Mistrzostwa Polski: I Liga, Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich. Komisja wraz z Zarządem PZSzach podejmie decyzję odnośnie sposobu organizacji tych imprez.

Ocena poszczególnych kryteriów dostępna jest w pliku —> 

Wyniki konkursu ofert:

MPJ do lat 6,7 – Świętokrzyski Związek Szachowy (Suchedniów)
Oferta ŚZSzach wyróżniała się dobrą ceną w stosunku do jakości i wyprzedziła jedynego konkurenta UKS SP 8 Chrzanów o 3 punkty.

Świętokrzyski Związek Szachowy: 57,61 pkt.
UKS SP 8 Chrzanów: 54 pkt.

MPJ do lat 8 – UKS SP 8 Chrzanów (Poronin)
Oferty ŚZSzach oraz UKS SP 8 Chrzanów zostały ocenione na zbliżonym poziomie. Komisja w uznaniu bardzo wysoko ocenionych imprez w latach ubiegłych organizowanych przez Chrzanów, a także pokaźnemu funduszowi nagród postanowiła przyznać im imprezę mimo minimalnie niższej ocenie punktowej.

Świętokrzyski Związek Szachowy: 56,50 pkt.
UKS SP 8 Chrzanów: 55,10 pkt.
KSz Stilon Górzów Wlkp.: 51,91 pkt.

MPJ do lat 10 – Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy (Jastrzębia Góra)
Na tą imprezę wpłynęło 7 ofert, zdecydowana większość stała na bardzo wysokim poziomie, a najwyższą ocenę otrzymał PWZSzach (ponad 3 punkty).

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy: 61,22 pkt.
KSz Polonia Wrocław: 57,87 pkt.
UKS EL-Tur Bogatynia: 57,32 pkt.

MPJ do lat 16,18 – UKS EL-TUR Bogatynia (Szklarska Poręba)
Oferta EL-Tur Bogatynia wyróżniła się w każdym aspekcie i otrzymała bardzo wysoką łączną notę. Do konkursu przystąpiło 5 oferentów.

UKS EL-Tur Bogatynia: 54,9 pkt.
UKS SP 8 Chrzanów: 49,7 pkt.

DMPJ Ekstraliga, I Liga – Świętokrzyski Związek Szachowy (Suchedniów)
W konkursie wystąpiło 3 oferentów, w międzyczasie wycofana została oferta Dolnośląskiego Związku Szachowego. Oferta ŚZSzach została dużo wyżej oceniona od jedynego rywala – MKSz Rybnik

Świętokrzyski Związek Szachowy: 56,07 pkt.
MKSz Rybnik: 48,31 pkt.

DMPJ II Liga – Dolnośląski Związek Szachowy (Iwonicz)
Na rozgrywki II ligi juniorów wpłynęły tylko 2 oferty. Oferty stały na porównywalnym poziomie, minimalnie wyższą notę otrzymał DZSzach.

Dolnośląski Związek Szachowy: 50 pkt.
Sląski Związek Szachowy: 49,2 pkt.

PMPJ – UKS Pałac Młodzieży Katowice (Szczyrk)
Na Półfinały wpłynęło aż 9 ofert. Połowa ofert stała na wysokim poziomie i gwarantowała organizację imprezy na wysokim poziomie. Najwyższą notę otrzymał UKS Pałac Młodzieży Katowice.

UKS Pałac Młodzieży Katowice: 53,6 pkt.
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy: 51,81 pkt.
UKS EL-Tur Bogatynia 51,03 pkt.
MKSz Rybnik: 49,8 pkt.

MPJ BiS – AKSz Hetman Politechnika Koszalińska (Koszalin)
Na MPJ BiS – największą imprezę w kraju wpłynęły 3 oferty – DZSzach, ŚZSzach, oraz AKSz Politechniki Koszalińskiej. Wszystkie oferty były na wysokim poziomie, punktacja dwóch najlepszych: AKSz oraz DZSzach praktycznie identyczna. W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę fakt, że impreza ta odbyła się w 2014 roku we Wrocławiu, Komisja zdecydowała się powierzyć organizację imprezy Koszalinowi.

AKSz Hetman Politechnika Koszalińska: 53,12 pkt.
Dolnośląski Związek Szachowy: 53,10 pkt.
Śląski Związek Szachowy: 47,43 pkt.

DMP II Liga – AZS Politechnika Wrocław (Jastrzębia Góra)
Rozgrywki drugiej ligi po raz drugi z rzędu przyznane został AZS Politechnice Wrocław i odbędą się w Jastrzębiej Górze. Oferta wyprzedziła o 3 punkty pozostałe oferty, które były na zbliżonym poziomie.

AZS Politechnika Wrocław: 45,41 pkt.
UKS Pałac Młodzieży Katowice: 42,62 pkt.
KSz Stilon Gorzów Wlkp.: 41,89 pkt.
UKS SP 8 Chrzanów: 41,02 pkt.

MP w Szachach Błyskawicznych.
Na MP w Blitza wpłynęła tylko 1 oferta od Lubelskiego Klubu Szachowego, który w 2015 roku podjął się organizacji tej imprezy. Mistrzostwa były wysoko ocenione przez uczestników zawodów i dlatego Komisja ponownie przyznaje imprezę LKSz.

Trzydziestka Olsztyn złożyła 3 bliźniacze oferty, jednak z uwagi na niespełnienie warunków brzegowych oferty nie były oceniane przez Komisję.

Po oficjalnym zatwierdzeniu wyboru Komisji przez Zarząd PZSzach biuro PZSzach skontaktuje się z oferentami w celu podpisania umów na organizację imprez.

szczegółowe wyniki


Komunikat odnośnie zatwierdzenia wyboru Komisji Ofertowej dotyczącej Konkursu Imprez na 2016 rok.

Zarząd Polskiego Związku Szachowego jednogłośnie zatwierdził wybór organizatorów imprez z kalendarza Centralnego PZSzach dokonany przez Komisję Ofertową w dniach 29-30.08.2015.

Zarząd rozpatrzył odwołanie Śląskiego Związku Szachowego dotyczące przyznania przez Komisję Ofertową prawa organizacji II Ligi Juniorów Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu w Iwoniczu.

ŚZszach zakwestionował Iwonicz jako miejscowość wypoczynkową, a tym samym zasugerował, że DZSzach w swojej ofercie nie spełnił warunków brzegowych. Po szerokiej dyskusji Zarząd zadecydował o odrzuceniu odwołania. Powodem odrzucenia był m.in. brak jasnej definicji miejscowości wypoczynkowej. Dodatkowo oficjalny wizytator PZSzach na rozgrywki II Ligi Juniorów 2015 w swoim raporcie w szczegółowy sposób opisał organizację II Ligi. Ogólna ocena była pozytywna, choć dostrzeżono kilka negatywnych stron. PZSzach podpisując umowę z organizatorem zwróci uwagę na negatywne uwagi jakie wpłynęły od uczestników II Ligi 2015.

Jednocześnie Zarząd zauważył potrzebę doprecyzowania sformułowań znajdujących się w warunkach brzegowych, które mogą być niejasne i prowadzić do rozbieżności w interpretacji.