Witold Bielecki (1947-2008)

582
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że że odszedł od nas
nasz Kolega i Przyjaciel,


ś. † p.

Witold Bielecki (28.02.1947 – 5.04.2008)

działacz szachowy, mistrz międzynarodowy w grze korespondencyjnej,
członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego kilku kadencji,
wieloletni przewodniczący Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach,
do ostatnich swych dni arbiter w rozgrywkach korespondencyjnych
o tytuł mistrza świata,

wieloletni polski delegat ma światowe Kongresy ICCF
(Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych).

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godz. 14:00 we Wrocławiu
na cmentarzu przy ul. Smętnej na Sępolnie

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes i Zarząd
Polskiego Związku Szachowego
oraz przyjaciele

Cześć Jego pamięci !