Kadra Narodowa 2015

623

Regulamin_Kadry_Narodowej_2016Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01-30.06 2015

Radosław Wojtaszek
arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.2.1

 

 

 

Grzegorz Gajewski
arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.2.1

Mateusz Bartel arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.2.1
Robert Kempiński
arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.2.1
 

Ponadto na podstawie punktu 12.9, w sytuacjach wyjątkowych skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek Wiceprezesa ds. Sportowych.

 

Dariusz Świercz
arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.12.9
Kamil Dragun
arcymistrz
Regulamin Kadry Narodowej p.12.9