Komunikat dla Organizatorów i Sędziów

678

Mielec, 01.12.2014 r.

Komunikat dla organizatorów międzynarodowych turniejów szachowych i sędziów.

PZSzach pragnie poinformować Organizatorów międzynarodowych turniejów szachowych i sędziów o obowiązującym przez FIDE, od dnia 01 listopada 2014 roku, „Regulaminu dotyczącego Rejestracji i Licencji Zawodników”.
Wszyscy zawodnicy zagraniczni startujący w turniejach organizowanych w Polsce powinni posiadać ID FIDE w przeciwnym razie Organizator powinien pobrać od zawodnika zagranicznego nie zarejestrowanego w FIDE 60 Euro. Jeśli tego nie dokona, turniej nie zostanie przesłany do oceny rankingowej FIDE, zgodnie z nw. Regulaminem.

Regulamin dotyczący Rejestracji i Licencji Zawodników.

1. Wszystkie Narodowe Związki Szachowe (NZS) mają obowiązek rejestrowania swoich zawodników w FIDE. Regulamin FIDE dotyczący Rejestracji i Transferów powinien być przestrzegany.
1.1. Wszyscy zawodnicy, którzy otrzymali numer FIDE ID (FIN) przed 1. lipca 2013 r. zostaną rozpatrzeni jako zarejestrowani i posiadający licencję.
2. NZS (lub FIDE) będzie oczekiwać FIN jeżeli zawodnik nie ma go w czasie rejestracji. NZS zarejestruje zawodnika dostarczając informacje zawierające: imię i nazwisko, płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo i kontaktowy adres e-mail. Nie jest obowiązkowe zdjęcie lub numer dokumentu takiego jak np. paszport. Na liście rankingowej FIDE będą uwzględnione informacje dotyczące nazwiska, płci i roku urodzenia.
3. Zawodnik, który rejestruje się, aby uczestniczyć w dowolnym rankingowym turnieju FIDE ma obowiązek dostarczenia swojego FIN. Jeżeli zawodnik nie ma FIN, wtedy organizator turnieju musi wybrać jedną z opcji poniżej:
3.1. Zażądać od NZS organizatora zarejestrowania zawodnika i dostarczenia numeru FIN pod flagę NZS organizatora. FIN musi być dostarczony przed turniejem i jest konieczny do klasyfikacji rankingowej. FIDE będzie informować zawodnika o jego FIN poprzez adres e-mail.
3.2. Jeżeli zawodnik bez FIN zgłosi, lub dostarczy dowód na obywatelstwo, lub zamieszkanie w innym kraju niż organizator, wtedy zawodnik może być dopuszczony do gry wyłącznie, gdy:
3.2.1. zarejestruje się poprzez swój odpowiedni NZS, lub
3.2.2. nabędzie tymczasową licencję pod flagą FIDE.
4. Jeżeli FIN został uzyskany zgodnie z art. 3.2.2. to zawodnik powinien dostarczyć informacje wymagane w art. 2. i zapłacić €60 bezpośrednio do FIDE, lub poprzez organizatora. FIDE lub organizator powinny wydać FIN I tymczasową licencję pod flagą FIDE noszące informacje z art. 2.
4.1. Tymczasowa licencja wygasa 30 czerwca następnego roku od wydania. Przed dniem 1 lipca, licencja musi być odnowiona z zapłatą €60 do FIDE bez dalszych powiadomień od FIDE, brak dokonania tego jest równoznaczny z anulowaniem licencji.
5. Raport turniejowy nie będzie uwzględniany w klasyfikacji rankibgowej, jeżeli są zawodnicy bez prawidłowego FIN. Osoby zajmujące się rankingami w każdej federacji powinny zapewnić, że wszyscy zawodnicy mają prawidłowy FIN zanim turniej zostanie wysłany do oceny rankingowej FIDE.
6. Kiedykolwiek NZS usunie, a następnie powrotnie doda zawodnika do listy, NZS powinien zapłacić FIDE opłatę wynoszącą €25.

Przewodniczący KEKiR PZSzach
/-/ Zenon Chojnicki