Zmiany do KOF 2016

564

Szanowni Państwo,

W trosce o transparentność podejmowanych przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego decyzji i uchwał pragniemy poinformować środowisko o dokonanych zmianach w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym (KOF) na 2016 rok. Ważną informacją jest fakt podjęcia owych zmian w terminie poprzedzającym zebranie Komisji Ofert, zatem w sytuacji kiedy Zarządowi PZSzach nie były znane podmioty oferentów, co wykluczało możliwość zmiany pod konkretnego oferenta. Zmiany na czerwono dokonane zostały na podstawie Uchwały Zarządu PZSzach nr 57/08/2015 z dnia 27.08.2015 o wprowadzeniu zmian opłat organizacyjnych w KOF 2016, zmiany na niebiesko zostały podjęte na podstawie uchwały Zarządu z dnia 27.09.2015 roku.
Zmiany, za wyjątkiem IMP/IMPK i Ekstraligi, są niewielkie i zostały uznane za niezbędne, aby podwyższyć standard niektórych imprez.
Nie jest to finał prac nad KOF-em na 2016 rok, bo wciąż one trwają. O najnowszych zmianach do dokumentu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zmiany do KOF 2016

z(x/y) , gdzie: x – opłata organizacyjna, y – opłata startowa , z – wpisowe
* – jest to maksymalna kwota wpisowego jakie może pobierać organizator zawodów, opłaty nie pobiera się jeżeli zawody są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.