Skład Zarządu

Adam Dzwonkowski

Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego

e-mail/Skype: a.dzwonkowski@pzszach.pl
kom.: 607499031

Łukasz Turlej

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

e-mail/Skype: l.turlej@pzszach.pl
kom.: 607113331

Krzysztof Góra

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego

e-mail/Skype: k.gora@pzszach.pl
kom.:

Waldemar Taboła

Członek Zarządu
Sekretarz Generalny

e-mail/Skype: w.tabola@pzszach.pl
kom.: 660661025

Andrzej Ciesiński

Członek Zarządu
Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii

e-mail/Skype: a.ciesinski@pzszach.pl
kom.: 502381387

 

FM Paweł Dudziński

Członek Zarządu ds. Młodzieżowych
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

e-mail/Skype: p.dudzinski@pzszach.pl
kom.: 698205280 (po godz. 17)

Kamila Kałużna

Członek Zarządu
Przewodnicząca Komisji ds. Projektów Strategicznych

e-mail/Skype: k.kaluzna@pzszach.pl
kom.: 693046440

Michał Parzydeł

Członek Zarządu
Przewodniczący Komisji Prawnej

e-mail/Skype: m.parzydel@pzszach.pl
kom.: 601263872