Skład Zarządu

GM Radosław Jedynak

Prezes Zarządu

e-mail/Skype: r.jedynak@pzszach.pl

Maciej Cybulski

Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Promocji

e-mail/Skype: m.cybulski@pzszach.pl

GM Artur Jakubiec

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

e-mail/Skype: a.jakubiec@pzszach.pl

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego

e-mail/Skype: p.zaskalski@pzszach.pl

Aleksander Sokólski

Skarbnik, Członek Zarządu ds. Informatycznych

e-mail/Skype: a.sokolski@pzszach.pl

FM Paweł Dudziński

Członek Zarządu ds. Wydawnictw i Historii Szachów

e-mail/Skype: p.dudzinski@pzszach.pl
kom.: 698205280 (po godz. 17)

Krzysztof Góra

Członek Zarządu ds. Szachów w Szkole

e-mail/Skype: k.gora@pzszach.pl

Kamila Kałużna

Członek Zarządu ds. Projektów Strategicznych

e-mail/Skype: k.kaluzna@pzszach.pl
kom.: 693046440

Robert Siekanka

Członek Zarządu, Departament ds. Prawnych

e-mail/Skype: r.siekanka@pzszach.pl

Łukasz Turlej

Członek Zarządu

e-mail/Skype: l.turlej@pzszach.pl
kom.: 607113331

Archiwum

Adam Dzwonkowski

Prezes Zarządu Polskiego Związku Szachowego

 

Łukasz Turlej

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

 

Krzysztof Góra

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego

 

Waldemar Taboła

Członek Zarządu
Sekretarz Generalny

 

Andrzej Ciesiński

Członek Zarządu
Przewodniczący Komisji ds. Nowych Technologii

 

FM Paweł Dudziński

Członek Zarządu ds. Młodzieżowych
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej

 

Kamila Kałużna

Członek Zarządu
Przewodnicząca Komisji ds. Projektów Strategicznych

 

Michał Parzydeł

Członek Zarządu
Przewodniczący Komisji Prawnej