Skład Zarządu

GM Radosław Jedynak

Prezes Zarządu

e-mail/Skype:

GM Artur Jakubiec

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

e-mail/Skype:

Maciej Cybulski

Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Promocji

e-mail/Skype:

Paweł Zaskalski

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego
e-mail/Skype:

Łukasz Turlej

Członek Zarządu

e-mail/Skype: l.turlej@pzszach.pl
kom.: 607113331

Krzysztof Góra

Członek Zarządu ds. Szachów w Szkole

e-mail/Skype: k.gora@pzszach.pl

FM Paweł Dudziński

Członek Zarządu ds. Wydawnictw i Historii Szachów

e-mail/Skype: p.dudzinski@pzszach.pl
kom.: 698205280 (po godz. 17)

Kamila Kałużna

Członek Zarządu ds. Projektów Strategicznych

e-mail/Skype: k.kaluzna@pzszach.pl
kom.: 693046440

Aleksander Sokólski

Członek Zarządu ds. Informatycznych

e-mail/Skype:

Robert Siekanka

Członek Zarządu, Departament ds. Prawnych

e-mail/Skype: