Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu

Skład Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu

Przewodniczący

Zenon Chojnicki

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 5/8

tel. kom. 608 299-128

fax (17) 583-15-41

e-mail: zchojnicki1@poczta.onet.pl lub zchojnicki@neostrada.pl

Członkowie

Anna Mrozińska

Paweł Jaroch 692 244 586

Andrzej Gula

Marek Prus

Stefan Wronicz 696 652 278

Prace komisji będzie koordynował i nadzorował szef pionu rankingu i finansów – skarbnik PZSzach Bogdan Jeżak