Strona główna Strona główna Komisje PZSzach Komisja ds. Nowych Technologii

Komisja ds. Nowych Technologii

Skład Komisji

Przewodniczący:

Andrzej Ciesiński
Kontakt: a.ciesinski@pzszach.pl

Członkowie:

Rafał Siwik
Kontakt: rafal@siwik.pl
Marek Ulanowski
Kontakt: mareku@infoprojekt.pl

Komunikaty Komisji