Materiały Szkoleniowe dla sędziów

488

Polski Związek Szachowy przygotował serię materiałów szkoleniowych dla sędziów, co tydzień na naszej stronie opublikowane zostaną kolejne materiały. Zapraszamy wszystkich sędziów, bez względu na klasę sędziowską, na zapoznanie się z tymi cennymi materiałami!

  1. Przepisy Fair Play – IA Tomasz Delega
  2. Turnieje internetowe – IA Tomasz Delega
  3. Obliczenia rankingowe PZSzach – IA Aleksander Sokólski