Rezygnacja członka Zarządu

1863

Informujemy, że w dn. 11 stycznia 2021 r. z członkostwa w Zarządzie PZSzach zrezygnował kol. Maciej Cybulski.

Treść oświadczenia:

Szanowny Panie Prezesie,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

z dniem 11 stycznia 2021 r. rezygnuję z funkcji Wiceprezesa ds. Marketingu i Promocji oraz uczestnictwa w Zarządzie Polskiego Związku Szachowego.

Po ostatnich zmianach kadrowych w biurze PZSzach nie jestem w stanie pogodzić narastających obowiązków zawodowych z działalnością w Zarządzie PZSzach w zakresie odpowiednim do potrzeb i wyzwań Związku.

Mając na uwadze priorytety PZSzach, jednocześnie rezygnując ze wszystkich obowiązków nadzorczych, oferuję swoją pomoc w zakresie moich dotychczasowych obowiązków wykonawczych, tj. współpracy z partnerami.

Serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom, pracownikom, działaczom, partnerom i mecenasom szachów, z którymi miałem przyjemność współpracować jako wiceprezes Polskiego Związku Szachowego.

Z wyrazami szacunku
Maciej Cybulski