Uchwała nr 67/10/2020

23

Uchwała nr 67/10/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 października 2020 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić pkt.7.2a do Regulaminu DMPJ

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 7 głosów ZA