XXXIX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY LUDWIKA ZAMENHOFA

203

XXXIX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY LUDWIKA ZAMENHOFA

 

ORGANIZATOR

MUKS Stoczek 45 Białystok

15-757 Białystok,

ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49,

www.stoczek45.pl

Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

15-757 Białystok, ul. Łagodna 10,

www.podlzwszach.net

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych,

tel. 501 514 055 15-077 Białystok, ul. Warszawska 44/1 III piętro, www.podlaskafederacja.pl

PATRONAT HONOROWY

Minister Sportu,  Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Polski Związek Szachowy

TERMIN

27-31.12.2020 roku

MIEJSCE

Białystok – Klub Rozrywki „Krąg”, ul. Wierzbowa 6 www.krag.jard.pl ,

e-mail: krag@jard.pl , tel. 85 651 32 16, 85 748 97 10

Bliskie sąsiedztwo hotelu Turkus – około 600 m

STRONA INTERNETOWA / FACEBOOK

www.stoczek45.pl/zamenhof

www.facebook.com/Stoczek45 GRUPY

Open A http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3283/

Open B http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3282/

Open C http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3214/

Open D http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3215/