Ogłoszenie wyniku Konkursu na dostawę sprzętu do szkół

411

Komisja działająca w składzie: Beata Kowalewska (Przewodnicząca), Michał Bartel, Paweł Bartnik po zapoznaniu się w dniu 21 września 2020 r. ze złożonymi ofertami stwierdziła, że oferty złożyło 2 dostawców. Wszystkie oferty spełniały warunki konkursowe i zostały dopuszczone do rozpatrzenia.

Komisja jednogłośnie wybrała ofertę firmy Sunrise Chess&Games.

Protokół Komisji