Rezygnacja Pawła Dudzińskiego z funkcji Członka Zarządu PZSzach

67

Informujemy że w dn. 10 lutego 2020 kol. Paweł Dudziński złożył z przyczyn osobistych rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZSzach. Zarząd PZSzach rezygnację przyjął.
Dziękujemy Pawłowi za wieloletnią aktywną pracę na rzecz polskich szachów we władzach PZSzach.