Uchwała nr 72/11/2019

36

Uchwała nr 72/11/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu w dniu 7 września 2019 r.

Zarząd PZSzach przyjął protokół z zebrania Zarządu w dniu 7 września 2019 r.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków zarządu, 6 głosów ZA, 1 wstrzymujący.