XI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta 21-26 VI 2019

345

XI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta – I-go wicemistrza Świataz roku 1886, urodzonego w Lublinie

A) Turniej Mistrzowski od 1800 ranking FIDE lub od 2000 PZSzach (zaliczany do oceny FIDE – szachy klasyczne)

B) Turniej OPEN do 1800  i bez rankingu (zaliczany do oceny FIDE– szachy klasyczne)

I. Organizator:

 • Lubelski Klub Szachowy we współpracy ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytowąim. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie.

Sponsor Główny Turnieju:
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO

Sponsor Turnieju:
HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.

II. Patronat i przewodniczący Komitetu Honorowego – sponsor

 • Pan Bogumił KRZYSZCZAK – Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie – „ Przewodniczący Komitetu Honorowego – Sponsor X Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Jana Zukertorta – I wicemistrza świata urodzonego w Lublinie”
 • Członek: Tadeusz POPŁAWSKI – sędzia klasy międzynarodowej (IA), wieloletni działacz szachowy, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Szachowego Członek Komitetu Honorowego

III. Termin i miejsce rozgrywek

 • 22-26.06.2019 r. – Turnieje Mistrzowski i OPEN
 • Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

IV. System rozgrywek. Tempo gry

 • System szwajcarski, kojarzenia komputerowe
 • W grupach możliwy system kołowy przy mniejszej ilości startujących

V. Tempo gry:
90’na partię plus 30” za każdy wykonany ruch (9 rund) – możliwe uzyskanie kategorii centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń.. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.

VI. Harmonogram zawodów

 • Przyjazd zawodników do 21 i 22.VI 2019 r. – Turnieje A i B
 • Odprawa techniczna                22.VI 2019. sobota godz. 09.00-10.00 na sali gry
 • Uroczyste otwarcie turnieju    22.VI 2019. sobota godz. 10.15 na sali gry
 • I i II runda                               22.VI 2019. sobota godz. 10.30 i następna
 • III i IV runda                           23.VI 2019. niedziela godz. 09.00 i następna
 • V i VI  runda                           24.VI 2019. poniedziałek godz. 09.00 i następna
 • VII i VIII  runda                      25.VI 2019r. wtorek  godz. 09.00 i następna
 • IX runda                                   26.VI.2019r  środa godz.09,00
 • Zakończenie                             26.VI 2019r. 20 minut po zakończeniu ostatniej partii

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie bez ograniczeń w różnym standardzie i warunkach w mieście Lublin wg. własnego uznania, w przypadku grup możliwa pomoc

VIII. Nagrody i wyróżnienia

Turniej Mistrzowski: X Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta – I-go wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie
gwarantowane przy min. 20 zawodnikach)
Nagrody minimalne:
1msc 700zł; 2msc 500zł; 3msc 300zł Dalsze nagrody zostaną podane w czasie późniejszym

dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.

Turniej OPEN: do 1800 ranking FIDE (zaliczany do oceny FIDE)

zostaną podane w późniejszym czasie

dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.

Warunkiem utrzymania nagród w dodatkowych kategoriach jest min 6 zawodników,

XI. Wpisowe

 • 100 PLN (zawiera opłatę kl. rankingową i opłatę do FIDE) Płatne przelewem na konto klubu lub gotówką przed odprawą.
  Zgłoszenia

Mistrzowski http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2719/

OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2808/
Inne informacje

W turniejach będzie możliwość uzyskania rankingu międzynarodowego w szachach klasycznych (zgłoszone do oceny międzynarodowej FIDE), możliwe uzyskanie kategorii   centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.
Nagrody nie przechodzą na innych zawodników, w przypadku dzielenia nagrody główne będą dzielone. Każdy zawodnik może otrzymać jedną wyższą nagrodę, nagrody nie przechodzą na innych. Zawodnicy zobowiązani są do walki w duchu sportowej rywalizacji „Fair Play. Zawodnicy ze złą reputacją mogą nie być dopuszczeni do zawodów. Zapraszamy zawodników do walki o normę mistrzowską w turnieju A (mistrzowskim). Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów a także potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.