Uchwała 37/05/2019

71

Uchwała 37/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zasad dopuszczenia zawodników dodatkowych do udziału w MEJ w Bratysławie

         W związku z licznymi wnioskami dotyczącymi rozszerzenia możliwości udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Bratysławie, biorąc pod uwagę wnioski i sugestie, klubów, rodziców i trenerów, Zarząd Polskiego Związku Szachowego upoważnia Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego do podejmowania decyzji w sprawie dodatkowego dopuszczenia do udziału w zawodach. Decyzja powinna być poprzedzona konsultacją z Szefem wyszkolenia oraz przewodniczącym Komisji Młodzieżowej.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.