Zgłoszenia kandydatów na Prezesa PZSzach

2357

Informujemy, że do Biura PZSzach wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów na Prezesa PZSzach:

Zgodnie ze statutem powyższa lista może zostać uzupełnione o zgłoszenia wysłane pocztą z zachowaniem terminu.