Hetmany 2017 – wnioski

920

Polski Związek Szachowy rozpoczyna przyjmowanie wniosków o statuetki Hetmana za 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na pzszach.pl/strona-glowna/hetmany oraz regulaminem przyznawania Hetmanów.
Przyjmowanie wniosków potrwa do 15 lutego 2018 r.

WNIOSEK

o statuetkę Hetmana za 2017 rok

1. Wnioskujący*

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko / nazwa** kandydata

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dane adresowe kandydata

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Kategoria hetmana

……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis i pieczęć, data ***

…………………………………………………………………………………………………………………..

* tylko upoważnieni do składania wniosków wg regulaminu
** imię nazwisko / nazwa (klub, firma, organizacja,…)

Wniosek – plik do pobrania