100 Turniejów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

1014

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski Związek Szachowy organizuje ogólnopolską akcję „Sto turniejów na stulecie odzyskania niepodległości”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania turniejów na adres biuro@pzszach.pl

Turnieje powinny zawierać w swoim programie elementy patriotyczne związane z obchodami lub być dedykowane rocznicy odzyskania niepodległości.

PZSzach zamierza przygotować centralną część obchodów wraz z turniejem finałowym 11 listopada 2018 roku.

Zostanie stworzona dedykowana (jak na 90-lecie PZSzach) strona internetowa, a sprawozdanie z każdego turnieju będzie na niej opublikowane.

Każdy organizator otrzyma unikalny numer w akcji. Turniejów może być więcej, niż 100.

  1. Organizator ma obowiązek umieścić w komunikacie informację, że turniej organizowany jest w ramach Akcji oraz podać jego numer otrzymany w PZSzach.
  2. W ramach turnieju powinny pojawić się akcenty upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
  3. Turniej musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze.
  4. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia podsumowania zawodów do biura PZSzach.

Szczegóły akcji zostaną podane po rozstrzygnięciu konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki.