XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda

934

XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda
14 – 21.08.2017 r.

Komunikat Ostróda .PDF

1. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy MLKS „Ostródzianka” Ostróda
Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk
2. DYREKTOR FESTIWALU
Mirosław Orłowski tel.: +48 503 701 473, e-mail: szachowy.festiwal.ostroda@gmail.com
3. TERMIN I MIEJSCE
14 – 21 sierpnia 2017 r. – Liceum Ogólnokształcące Nr 1, Ostróda, ul. Drwęcka 2
4. TURNIEJE W RAMACH FESTIWALU:
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Ostródy Czesława Najmowicza zgłoszony do FIDE (15 – 21.08.2017)
Turniej o Puchar Wójta Gminy Ostróda Bogdana Fijasa do rankingu 1700 PZSzach (16 – 21.08.2017)
Turniej Szachowe Nadzieje do lat 8, 10, 12 i 14 (15.08.2017).
5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Ostródy (90’ + 30” na zawodnika) rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund..
Turniej o Puchar Wójta Gminy Ostróda (1 godzina dla zawodnika) rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Turniej Szachowe Nadzieje do lat 8, 10 (30 min na zawodnika – 6 rund), do lat 12 i 14 (15 min na zawodnika – 9 rund, zgłoszony do FIDE) rozegrany zostanie systemem szwajcarskim.
6. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej (internat) Ostróda ul. Grunwaldzka 13. Cena za osobodzień (zakwaterowanie i wyżywienie) w pokojach 3 – 4 osobowych wynosi 65 zł.
Do dyspozycji szachistów i osób towarzyszących są również noclegi w Schronisku Szkolnym Ostróda ul. Kościuszki 14 Szkoła Podstawowa Nr 4 w salach klasowych(dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób możliwość negocjacji ceny). Cena osobo-dnia 55zł(zakwaterowanie i wyżywienie)
Ponadto jest możliwość zakwaterowania w pokojach 1, 2, 3 – osobowych w Ostródzkim Smoku, ul. Olsztyńska 2. Cena za osobodzień: 100 zł/ 80 zł/ 70 zł od osoby (zakwaterowanie i wyżywienie). Rezerwacja świadczeń do 25.07.2017 r. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
7. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Ostródy: seniorzy – 110 zł, juniorzy do lat 18 (rocznik 1999 i młodsi), weterani (rocznik 1952 i starsi) i kobiety – 80 zł
Turniej o Puchar Wójta Gminy Ostróda – 50 zł (dla zawodników od rankingu 1000 do 1700 PZSzach) Turniej Szachowe Nadzieje – 30 zł (dla zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych z podziałem na grupy wiekowe dziewczęta i chłopcy do lat 8, 10, 12, 14).
Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
Wpisowe należy przesyłać do dnia 01.08.2017 r. na konto: UKS Korona Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk 73114020170000450212662054
Zgłoszenia i wpłata wpisowego do turniejów po terminie 01.08.2017 r. – wpisowe wzrasta o 50 %. Zapisy do dnia 01.08.2017 r. poprzez serwisy turniejowe na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje.php,
Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: szachowy.festiwal.ostroda@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o rezerwacji wyżywienia i zakwaterowania.
8. NAGRODY
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Ostródy Czesława Najmowicza
I miejsce – puchar + 1000 zł (przy min. 50 zawodnikach)
Nagrody finansowe otrzyma minimum 10 % zawodników
I miejsce – puchar w kategorii juniorek i juniorów + nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik powyżej 65 lat – puchar + nagroda rzeczowa
Turniej o Puchar Wójta Gminy Ostróda Bogdana Fijasa
I miejsce – puchar
I-III miejsce medale w kategorii juniorek i juniorów
Dla najlepszych nagrody rzeczowe.
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i upominek.
Turniej Szachowe Nadzieje
I miejsce – puchar dla chłopców i dziewcząt w czterech grupach wiekowych: ur. 2003 – 2004, 2005 – 2006,
2007 – 2008, 2009 i młodsi.
I-III miejsce medale w kategorii juniorek i juniorów w czterech grupach wiekowych.
Dla najlepszych nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników dyplomy i upominki.
9. UWAGI KOŃCOWE
Organizator przewiduje dodatkowe atrakcje, m.in. ognisko, turniej piłkarzyków, wycieczka na pola Grunwaldu z przewodnikiem, zwiedzanie Ostródzkiego zamku, rejs statkiem, turniej błyskawiczny, turniej kloca, turniej tenisa stołowego, których terminy podane zostaną na odprawie technicznej, gry i zabawy na Orliku.
Dodatkowych informacji udziela dyrektor festiwalu – Mirosław Orłowski pod numerem: +48 503 701 473.
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Obecność na odprawie w dniu 14 sierpnia 2017 r. (Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Ostródy)
o godz. 20:15 jest obowiązkowa, w przeciwnym wypadku zawodnicy rozpoczną grę od drugiej rundy.
Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
W trakcie festiwalu zostanie przeprowadzony kurs na instruktora szachowego PZSzach.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację wizerunku.