Patronaty PZSzach – zasady (do 31.12.2018)

203

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Prezesa Polskiego Związku Szachowego lub Członka Zarządu oraz udziałem Prezesa/Członka Zarządu Polskiego Związku Szachowego w komitecie honorowym proszony jest o:

Dodatkowe informacje:

  • Prezes/Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego obejmuje patronatem honorowym lub przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania Polskiego Związku Szachowego;
  • patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Prezesa/Członka Zarządu Polskiego Związku Szachowego jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
  • decyzja Prezesa PZSzach w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy;
  • Prezes/Członek Zarządu może odmówić objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny;
  • zgoda Prezesa/Członka Zarządu PZSzach na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie nazwy/logo PZSzach w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
  • objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Prezesa/Członka Zarządu Polskiego Związku Szachowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego oraz osobistego udziału Prezesa/Członka Zarządu w danym przedsięwzięciu;
  • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok.
  • Organizator zgłaszający wniosek nie może posiadać zaległości finansowych w stosunku do macierzystego wojewódzkiego Związku Szachowego oraz Polskiego Związku Szachowego

Wniosek do pobrania.