Regulamin wypożyczania sprzętu szachowego z Polskiego Związku Szachowego

321

REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SZACHOWEGO Z POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie * na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

Pobieranie i zwrot sprzętu odbywa się w ustalonym wcześniej terminie w siedzibie PZSzach w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 49 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 osobiście przez zamawiającego lub w wyjątkowych przypadkach przez osobę wcześniej wyznaczoną.

Przekazywanie sprzętu innym użytkownikom z pominięciem siedziby PZSzach może odbyć się tylko po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za sprzęt w PZSzach. W tym przypadku kaucja pozostaje w PZSzach do czasu ostatecznego rozliczenia za wypożyczenie. Podstawą wydania i przyjęcia sprzętu jest Protokół podpisany przez Pobierającego i Przekazującego.

  1. W celu wypożyczenia sprzętu szachowego należy przesłać e-mailem do osoby koordynującej – z możliwie największym wyprzedzeniem czasowym – zapotrzebowanie zawierające:
    proponowaną datę wypożyczenia sprzętu wraz z informacją o tym, kiedy nastąpi jego zwrot do biura PZSzach,
    · cel wypożyczenia (nazwa, miejsce i termin turnieju),
    · ilość (szachownic, kpl. bierek, zegarów), jaką chce się wypożyczyć na adres e-mail biuro@pzszach.org.pl :
    · zapotrzebowania składane „w ostatniej chwili” mogą nie zostać uwzględnione.

2.  Po uzyskaniu potwierdzonej informacji o dostępności sprzętu w proponowanym terminie należy umówić się w biurze na odbiór sprzętu.

3. Płatność za wypożyczenie sprzętu następuje „z góry”, a jej wysokość oblicza się na podstawie tabeli 1.

4. Przed wypożyczeniem sprzętu należy również „z góry” wpłacić kaucję zwrotną ** a jej wysokość oblicza się na podstawie tabeli 1. Dotyczy to również imprez których współorganizatorem jest PZSzach.

5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia sprzętu koszty naprawy/zakupu ponosi wypożyczający po oszacowaniu przez PZSzach wartości naprawy/zakupu.

6. Za zwrot sprzętu po terminie, od kaucji potrącana będzie równowartość 1/10 kaucji za każde rozpoczęte 3 dni.

7.  Kaucja zwracana jest najpóźniej w terminie tygodnia od daty zwrotu sprzętu pod warunkiem, że sprzęt zwrócono w stanie z dnia wypożyczenia.

8. Przychody pochodzące z wypożyczania Polski Związek Szachowy przeznaczy na utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym.

Cennik wypożyczania sprzętu szachowego.

Tabela 1.

Nazwa sprzętu 1 dzień 3 dni 10 dni 30 dni Kaucja zwrotna
Bierki (1 kpl.) 1 zł. 1 zł. 2 zł. 3 zł. 1 zł.
Szachownice (1 szt.) 1 zł. 1 zł. 2 zł. 3 zł. 1 zł.
Zegary (1 szt.) 4 zł. 4 zł. 6 zł. 12 zł. 4 zł
Szachownica elektroniczna (1 kpl. z kablami i zegarem) 10 zł 30 zł 50 zł 200 zł 50 zł.
Komputer do transmisji 20 zł 20 zł 60 zł 150 zł 500 zł 250 zł

 

Wyjaśnienia:

* Z wyłączeniem imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest PZSzach

**Dotyczy to również imprez w których współorganizatorem jest PZSzach.