Ferie Świąteczne Warszawa

237

biuro-edukacji-ferie-zimowe-z-szachami-baner 

„Ferie świąteczne z szachami”

 1.       Organizator: Klub Szachowy Polonia Warszawa.
 1. Dofinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 2. Cele :

Celami realizacji zadania są:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży podwyższenia umiejętności szachowych poprzez aktywną formę spędzenia części ferii świątecznych w grudniu br.;
 • upowszechnianie gry szachowej wśród dzieci i młodzieży.
 1. W ramach planowanego zadania, Klub proponuje dzieciom i młodzieży aktywną formę spędzenia kilku dni ferii świątecznych w dniach 28-30 grudnia br. poprzez udział w szachowym turnieju kwalifikacyjnym oraz warsztatach szachowych. Będzie można podwyższyć posiadane kwalifikacje szachowe (kategorie szachowe) oraz skorzystać z pomocy wykwalifikowanych instruktorów przy analizach rozegranych partii oraz analizach najczęściej popełnianych błędów szachowych.
 2.    Dyrektor Turnieju: Maria Macieja
 3.    Sędziowanie: sędzia główny: Jan Skurski,  e-mail jan.skurski@gmail.com,

nr telefonu: 692947017

 1. Miejsce rozgrywek: Pawilon szachowy przy ul. Konwiktorskiej 6.
 1. System rozgrywek:

Zostaną rozegrane 2 turnieje szachowe:

1)     Turniej A dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat nie posiadających kategorii szachowych lub posiadających V kategorię szachową. W tym turnieju będzie można zdobyć kategorię szachową V oraz IV.

 2)     Turniej B dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat posiadających kategorię szachową IV lub wyższą. W tym turnieju będzie można zdobyć kategorię szachową III, II oraz normę na kategorię I kobiecą.

3)     Obydwa turnieje będą turniejami szachów klasycznych: system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika.

Uwagi!

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DO UDZIAŁU W TURNIEJU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

 1. Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE
 2. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:
 • ilość zdobytych punktów
 • punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
 • pełna punktacja Buchholza
 • liczba zwycięstw
 • progresja
 • losowanie lub dogrywka

W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

 • ilość zdobytych punktów
 • system Bergera
 • bezpośredni wynik
 • liczba zwycięstw
 • losowanie lub dogrywka

 Szczegółowy harmonogram rozgrywek:

 28 grudnia 2016 roku – godzina 9:30 – 10:00 – weryfikacja uczestników turnieju A i turnieju B

 • 28 grudnia 2016 r. – rundy I – III w godz. 10:00 – 17:00
 • 29 grudnia 2016 r. – rundy IV – VI w godz. 10:00 – 17:00
 • 30 grudnia 2016 r. – rundy VII – IX w godz. 10:00 – 17:00
 • W dniu 30 grudnia 2016 roku bezpośrednio po ostatniej rundzie nastąpi ceremonia zakończenia turnieju A i turnieju B.
 • 30 grudnia 2016 r. – planowane zakończenie Mistrzostw o godzinie 17:00

       Warunki uczestnictwa:

 • Udział w zawodach mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. O przydziale zawodnika do turnieju A lub turnieju B decyduje posiadany ranking.
 • Zapisy do udziału w turnieju klasyfikacyjnym prowadzone będą do 24.12.2016 roku Zgłoszenie można dodać na stronie internetowej Chessarbiter: Grupa A – Grupa B lub przesłać mailem do sędziego głównego zawodów na adres jan.skurski@gmail.com ,podając imię i nazwisko, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową lub jej brak.
 • Wpisowe do udziału w turnieju A i turnieju B wynosi 30 zł od każdego zawodnika, płatne na konto Klubu Szachowego Polonia Warszawa w terminie do 24 grudnia 2016 roku. Nr konta: 77 1240 2887 1111 0010 1034 9893 lub bezpośrednio przed zawodami w kasie Klubu. W przypadku udziału w mistrzostwach więcej niż jednego dziecka z rodziny, drugie i kolejne dziecko płaci 50%.
 1.       Nagrody: 

Każdy uczestnik turnieju A i turnieju B otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

Za zajęcie 1 miejsca zarówno w grupie A jak i w grupie B przysługuje 300 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2017.

Za zajęcie 2 miejsca zarówno w grupie A jak i w grupie B przysługuje 200 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2017.

Za zajęcie 3 miejsca zarówno w grupie A jak i w grupie B przysługuje 100 zł zniżki na wyjazd na „Wakacje z szachami” w roku 2017.

 1. Uwagi:
  Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Jan Skurski

Dyrektor Mistrzostw Polonii
/-/ Maria Macieja