UCHWAŁA nr 86/12/2016 w sprawie przyznania Złotej i Srebrnej Honorowej Odznaki PZSzach

66

UCHWAŁA nr 86/12/2016

z dnia 08.12.2016r.

w sprawie przyznania Złotej i Srebrnej Honorowej Odznaki

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu  Złotej Honorowej Odznaki PZSzach Panom: Bogdanowi Kasperkowi, Jiri Hrtankowi, Ryszardowi Kosiorkowi, Andrzejowi Matusiakowi oraz Srebrnej Honorowej Odznaki  PZSzach Panom: Bartłomiejowi Sułkowskiemu, Marianowi Janeckiemu, Czesławowi Sobierajskiemu, Krzysztofowi Orzechowskiemu.

Głosowało 10 członków zarządu, 9 – ZA, 1 – PRZECIW (B.Jeżak). Nie głosował: Jan Kusina