UCHWAŁA NR 69/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o ustaleniu wysokości opłat za Szkolne Mistrzostwa Polski

92

Zarząd ustalił wysokość opłat za:

  • Szkolne indywidualne Mistrzostwa Polski – 30 zł opłaty organizacyjnej, 30 zł opłaty startowej, razem 60 zł od zawodnika
  • Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Polski – 60 zł opłaty organizacyjnej, 40 zł opłaty startowej, razem 100 zł od drużyny

Glosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów ZA.