UCHWAŁA NR 58/07/2016 w sprawie postępowania dyscyplinarnego 01/2016_4

364

UCHWAŁA NR 58/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie postępowania dyscyplinarnego 01/2016 dot. zawodnika Karola Kuczy

Zarząd PZSzach, jako organ dyscyplinarny II instancji, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Szachowego po otrzymaniu akt sprawy dyscyplinarnej 01/2016 oraz po zapoznaniu się z treścią odwołań odrzucił odwołanie p. Andrzeja Kuczy (opiekuna prawnego Karola Kuczy) o anulowanie kary. Jednocześnie, biorąc pod uwagę młody wiek Karola Kuczy, jak również dobrowolne przyznanie się do winy oraz fakt, że zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy – zdecydował o zmianie struktury orzeczenia wydanego przez KWiD w dniu 24 czerwca 2016 r.

Decyzją Zarządu PZSzach Zawodnik został zdyskwalifikowany od 17 marca 2016 do dnia 17 czerwca 2016 r. Dodatkowo 3 miesiące dyskwalifikacji w zawieszeniu do dnia 16 marca 2018 r.

Zdanie odmienne do wyżej opisanej uchwały Zarządu PZSzach zgłosił członek Zarządu-skarbnik, Bogdan Jeżak, według którego zawodnik nie powinien mieć obniżonej kary gdyż grał w okresie zawieszenia oraz nie przeprosił za swoje zachowanie.

Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZSzach § 27, orzeczenia organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne.

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu