Komunikat Organizacyjny DMP: II Liga 2016

1148

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI – II LIGA
JASTRZĘBIA GÓRA 3-11.09.2016

Komunikat Organizacyjny DMP II Liga – doc

 1. Organizator

KS AZS Wratislavia, na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
Dyrektor Turnieju: Piotr Klukiewicz
Sędzia Główny: IA Rafał Siwik

 1. Termin i Miejsce

3-11.09.2016 – Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze (ul. Królewska 5)
Zakwaterowanie i biuro zawodów czynne od godz.14:00 w dn. 2.09.2016

Odprawa techniczna w dniu 02.09.2016 r. o godz. 20:30

 1. Warunki uczestnictwa

Drużyny uprawnione wg załącznika Regulaminu PZSzach.

 1. System Rozgrywek

Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

 1. Zgłoszenia

Kluby zobowiązane są do przesłania potwierdzenia udziału w Mistrzostwach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu na adresy elektroniczne:

w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2016.

Imienne zgłoszenia drużyn wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu dokonują kluby w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2016 na 4 poniższe adresy:

– Biura PZSzach – biuro@pzszach.pl

Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia drużyny na zawodach dokonuje klub w terminie do 19.08.2016 na adres mailowy szachy@azswratislavia.pl

Organizator dysponuje ograniczoną liczbą pokoi każdego typu. Potwierdzeniem zarezerwowania pokoi jest wpłata zaliczki na podane konto bankowe.

 1. Opłaty, zakwaterowanie, wyżywienie

Wpisowe w wysokości 1.000 zł (opłata startowa+organizacyjna) należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.08.2016. Opłatę rankingową należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.08.2016

Wpisowe oraz opłatę rankingową należy wnosić na konto PZSzach:

Bank BPH S.A. O/Warszawa Nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem „Wpisowe i opłata rank. II Liga DMP” oraz z nazwą klubu.

Wpisowe (startowe + opłata organizacyjna) oraz opłatę rankingową określa aktualny Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 02.09 do obiadu 11.09.2015 wynosi:

711  zł/os. – pokój trzyosobowy (79 zł/osobodzień)

747   zł/os. – pokój dwuosobowy (83 zł/osobodzień)

1080 zł/os. – pokój jednoosobowy (120zł/osobodzień)

Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi różnego typu (decyduje data wpływu zaliczki lub pełnej płatności). Organizator  gwarantuje  zakwaterowanie  w  terminie do  dnia  19.08.2016 – wymagana zaliczka w wysokości 1000 zł od drużyny w terminie do dnia 19.08.2015.

Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto:

KS AZS Politechnika Wrocławska

Konto Bankowe: 10 1240 6696 1111 0000 5616 3591

Podając w tytule wpłaty: „II LIGA – NAZWA DRUŻYNY”

 1. Nagrody

Drużyny z miejsc 1-3 awansują do I Ligi.

Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują puchary oraz komplet medali (8 na drużynę).

Nagrody finansowe:                            Nagrody na szachownicach (1-6):

I miejsc – 3000 zł                                      I miejsce – 500 zł

II miejsce – 2000 zł                                    II miejsce – 300 zł

III miejsce – 1100 zł                                  III miejsce – 200 zł

 1. Uwagi końcowe
 • Zawodnik niepełnoletni może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, wskazanej w trakcie rejestracji.
 • Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
 • Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
 • Ostateczna weryfikacja drużyn i zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu 02.09.2016 o godz. 20.30
 • Biuro zawodów: Dom Wczasowy VIS – Jastrzębia Góra ul. Królewska 5, czynne w dniu 2.09.2016 od godziny 14:30.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

                                                                           Dyrektor Turnieju

                                                                              /-/Piotr Klukiewicz